Filipino Artist
The Best of Bicol Folk Songs
The-Best-Of-Bicol-Songs-Folk-Songs-big
Album: The Best of Bicol Folk Songs
Artist: Carmen Camacho
1. Pantomina
2. Bicol Medley: Ano Daw Itong Sa Gogon, Sarung Banggui, Bulkan Bulusan, Mayon, Isarog
3. Makuring Lipung-Aw
4. Duman Sa Samo
5. Si Nanay, Si Tatay
6. Mga Pagti-Os
7. Marasapa Baya
8. Pusong Pinag-Orihan
9. Napara Na Kaogmahan
10. Sa Baybayon Nin Sisiran
11. Agra-gay Nin Puso
12. Pagkamo-ot
13. Dai Nin Kasal-an
14. Basta May Sumsuman
15. An Pobreng Buhay
16. Li-gaw Mo Na
17. Haloy Ng Panahon
18. Kamo-An May Agom
19. Manang Biday
20. Sayaw Na Itik-Itik
Back to Regional Dialects Albums
alpha_logo_small
#8 Annapolis St., Greenhills San Juan City, Metro Manila 1502
Tel. No.: 726-1080 / Telefax: 726-6759