Filipino Artist
Non- Stop Ilocano Medley Vol.4
Non-Stop-Ilocano-Medley-Volume-4-big
Album: Non- Stop Ilocano Medley Vol.4
Artist: Bukros Singers
1. Alejandra
2. Lagip Ni Ayat
3. No Gigeren Ta Pusom
4. Dardarepdep
5. Tayutay
6. Pandanggo Ilocano
7. Baa A Baro
8. Sumrek Ken Ayat
9. Gasat Ti Agbiag
10. Masmasnaayanak
11. No Ikitam Ta Matam
12. Matayakon Biagko
13. Biagko Bitbitennak
14. Nabayahen Biagko
15. Iti Sungdo Ni Ayat
16. No Tenggat Rabii
17. No Koma Lan Mabalin
18. Ading Ko Kallidan
19. Itan Biagko

Bukros Ilocano Hits Non-Stop Medley No.2
20. Tontontuen Naka Toy Ayat
21. Ta Pintas Mo
22. No Siak Ti Ayatem
23. Idi Dumuek nga Iparikna Toy Ayatko
24. Nagregaten Biagko
25. Alalingag
26. No Umisem Ka
27. Parparmata
28. Karis Sabong
29. Karis Sabong
30. Allangigan
31. Biag Ken Bileg
32. Mering
33. O Kaingungot Ko
34. Itan Pumanaw Kan
35. Panawan Kan
36. Ay Wen Biangko
37. Nagranggas Ka Biagko
38. Kumusta Ti Biag
39. Natarnaw Nga Ikikitam
40. Panyolito
41. Gaming Naka Toy Ayat
42. Ta Nagsaway

Non-Stop Ilocano Tango Medley
43. Kumusta Ka
44. Karim Di
45. Rosalino
46. Sika
47. Bullalayaw
48. Ay-ayaten Ka Manong
49. O Masetas

Bukros Ilocano Hits Non-Stop Medley Part-1
50. Naglalayag Kami
51. Linipat Mo Linaksid Mo
Back on Top
alpha_logo_small
#8 Annapolis St., Greenhills San Juan City, Metro Manila 1502
Tel. No.: 726-1080 / Telefax: 726-6759