Filipino Artist
Non- Stop Ilocano Medley Vol.2 : locano Ballroom Dancing Special
Non-Stop-Ilocano-Medley-Volume-2-big
Album: Non- Stop Ilocano Medley Vol.2 : locano Ballroom Dancing Special
Artist: Bukros Singers
Non-Stop Waltz
1. Isem
2. Korinti Korombong
3. Biag Ti Hawaii
4. Baak A Baro
5. O Naraniag A Bulan
6. Toy Karayo Nga Inkalaigim
7. Inton Agkasarak
8. Abalayan
9. Narigat Ti Adda Asawana
10. Dungdungwen Kanto
11. Sabong A Kallidan
12. Alejandra
13. Natarnaw Nga Ikikitam
14. Igid Diay Baybay
15. Puspusipusem
16. Sipud Inta Naginnayat
17. Dinak Maallilaw
18. Ti Mula
19. Denggem Adding
20. No Siak Ti Agayat

Non-Stop Cha-Cha
21. Febuka
22. Nagimas Ken Mayyang
23. Ti Ayat Ti Meysa Nga Ubing
24. Tengnga Ti Baybay
25. Ta Nagsaway A Pintas Mo
26. Sungdo Ni Ayat
27. Di Mamenga
28. Imon Wenno Pasugnod
29. Sampaguita
30. No Duaduadem
31. O Imnas
32. Asug Ni Ayat
33. Naikari A Gasat
34. Balikbayan
35. Annadan Ti Agayat
36. Ay Manong Dika Unay
37. Ading Dika Unay
38. Pamulinawen
39. Para Aw-awir
40. O Bullalayaw
41. Singsing Ni Ayat
Back on Top
alpha_logo_small
#8 Annapolis St., Greenhills San Juan City, Metro Manila 1502
Tel. No.: 726-1080 / Telefax: 726-6759